Bilgisayar Oyunlari Ve Çocuklarimiz

Aşağıdaki yazı, yazarın New Symposium Ekim-2006 sayısında yayınlanan makalesinden tercüme edilmiştir.

Teknolojik gelişmeler yaşamımızdaki birçok şeyi değiştirdiği gibi, çocukların oyun alışkanlıklarını da değiştirdi. 1970 yılında piyasaya ilk sürülen video oyunu ile birlikte çocukların ve yetişkinlerin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları giderek eskisinden çok farklı hale geldi. Son istatistiklere göre, Amerika’daki 2-17 yaş grubundaki çocukların % 92’si video oyunlarını oynuyor. Ancak aileler çoğunlukla bu oyunların içeriğinden ve çocuklarını nasıl etkilediğinden habersiz. Son yapılan çalışmalar gösteriyor ki video oyunları çocuklarımızın kültürel çevresini kirletiyor, beyin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor ve saldırgan davranışları teşvik ediyor.

İstatistiklere göre erkek çocukların % 65’si, kızların %57’si günde 1-6 saat arasında evde video oyunlarıyla vakit geçiriyor. Buna ilaveten erkeklerin % 39’u ve kızların % 16’sı 1-2 saat kadar internet cafelerde oyun oynuyorlar.

Uluslararası oyun endüstrisinin yıllık cirosu 15 milyon doların üzerin-de ve hedef kitle öncelikle 7-14 yaş arası erkek çocuklar. Bu yaş grubunun hareket ve şiddete ilgisinden dolayı oyun endüstrisi şiddet ve seksi bir pazarlama aracı olarak kullanmakta. Sonuç olarak çocuklar ciddi boyutlarda şiddet ve seks içeriği olan bilgisayar oyunlarıyla oldukça önemli miktarda zaman geçirmekte. Birde bu çocukların saatlerce televizyon izlediğini düşünün. Nasıl çocuklarımızı havası, suyu, toprağı zehirli atıklarla kirletilmiş bir çevrede yetiştirmek zorunda kalıyorsak, çocuklarımızın kültürel ortamı da televizyon ve bilgisayar oyunlarının içerdiği olumsuz davranış örnekleriyle kirletiliyor.

Çocuğun yaşı, bilgisayar oyunlarına ne kadar zaman harcadığı, ailesi, yaşıtları yada yalnız başına bu oyunları oynaması, şiddet ve seks içeren oyunların çocuk üzerindeki etkisini belirleyen faktörler. Çocuklar şiddeti taklit ediyor, bunları başkalarına vurmak, aşağılamak, ve kabadayılık etmek için bir onaylama gibi algılıyorlar. Ayrıca bu çocuklar kötü davranışlara muhatap kaldıklarında durumu kabullenip yardım istemiyorlar. Üstelik bu oyunlar gerçek hayattaki şiddet kurbanlarına karşı empatiyi azaltıyor. Sonuç olarak bu oyunlar çocukların düşüncelerini yönlendiriyor, duygusal duyarsızlaşmaya sebep oluyor ve kadınlara ve farklı etnik gruplara karşı kalıp yargılar oluşturuyor.

Eski çalışmalar genellikle bilgisayar oyunlarının yararlarından bahsederdi ancak MRI’ın kullanımı yaygın hale geldikten sonra beynin çalışması daha ayrıntılı bulgularla araştırılmaya başlandı ve bilgisayar oyunlarının beyni nasıl etkilediği daha objektif bir şekilde ortaya çıktı. Aşağıda bu konuda yapılan iki bilimsel araştırmadan bahsedilecek.

Ryotu Kawashima tarafından Japonya’da yapılan bir çalışmada, çocukların Nintendo oyunu oynarken ve aritmetik egzersizleri yaparken beyin fonksiyonları izlendi. Bu çalışmada bilgisayar oyunlarının sadece beynin görme ve hareketle ilgili ufak bir bölgesini aktive ettiği gözlendi. Çok fazla süre bilgisayar oyunu oynayan çocuklar sadece bu bölgeyi aktif hale getirip beynin diğer önemli bölgelerindeki aktiviteyi en aza indiriyorlar ve bu durum onların anti-sosyal davranışları kontrol yeteneğini etkiliyor. Buna karşılık matematik egzersizleri beynin sol ve sağ hemisferindeki frontal lobları uyarmakta. Bu bölgeler öğrenme, hafıza, duygu ve dav-ranışların kontrolüyle ilgili bölgelerdir.

Indiana üniversitesinde yapılan diğer bir çalışma şiddet içeren oyunlarla olağan olmayan beyin aktivitesi arasındaki ilişkiyi ortaya koyuyor. Araştırmacılar biri normal, diğeri davranış bozukluğu olan iki denek grubunun beyin aktivitesini, onlar şiddet içeren video game oynarken ölçüyorlar. Bu çalışma da gösteriyor ki davranış bozukluğu olan çocukların frontal lobunda çok az miktarda aktivite var. Aynı çalış-ma normal çocuk grubunun uzun süre şiddet içeren oyunlara maruz kalmalarının onlardaki alışılmamış beyin aktivitesine sebep olduğunu gösteriyor. Şiddet içeren oyunlar beynin fonksiyonunda değişikliklere sebep oluyor.

Sonuç olarak bu iki çalışma video oyunlarının beynin frontal lobunu aktive etmediğini göstermekte. 20 yaşın altındaki bireylerde, frontal lobdaki uyarı azlığı bu bölgedeki sinir hücrelerinin büyümesine ve yeni bağlantılar kurmasını engeller; dolayısıyla beynin şiddet ve saldırganlığı kontrol yeteneği azalır. Bilgisayar oyunu yerine, yüksek sesle kitap okumak ve aritmetik egzersizleri çözmek beyin gelişimini olumlu yönde etkileyen aktiviteler. Ayrıca çocuklarımızın dışarıda oynamaya ve yaşıtlarıyla arkadaşlık etmeye de ihtiyaçları var.

Şiddet içeren video oyunları çocuk-lardaki saldırgan davranışları önemli ölçüde arttırmakta. Bilgisayar oyunları televizyonda izlenen şiddetten daha fazla zararlı çünkü çocuk bilgisayar oyunundaki şiddete aktif olarak katılıyor ve oyun tarafından ödüllendiriliyor.

Eğitici oyunlar da var piyasada, ama yıldızı parlayan ve en çok satanlar en çok kanlı olanlar. Bir çok aile bilgisayar oyunlarının üzerinde bir rating işareti olduğunu bilmiyor. Marketteki bazı oyunlar yaş grupla-rına, eğitici olup olmadıklarına ve ne kadar şiddet içerdiklerine ilişkin işaretler taşıyorlar.

Anne babalar çocukları için her zaman en iyiyi ister, çocuklarının istediği her şeyi almak ister. Ama çocuğunuz bir bilgisayar oyunu istediğinde almadan önce onun içeriği hakkında fikir edinin, Arada bir çocuğunuzla birlikte oynayın bu oyunları, çocuğunuzun ne kadar bu oyunlara zaman ayırdığını öğrenin ve gerekiyorsa zaman sınırı koyun. Çocuğunuzun odasına televizyon ve bilgisayar koymayın.

KAYNAKLAR

 1. Action Agenda: A Strategic Blueprint for Reducing Exposure to Media Violence in Canada (2004). Ontario Office for Victims of Crime.
 2. Anderson CA, Dill KE (2000). Video Games and Aggressive Thoughts, Feelings, and Behaviour in the Laboratory and in Life. Journal of Personality and Social Psychology; 78(4): 772-790.
 3. Brodeur J (7 Mar. 2005). Violence Prevention in Our Schools through Community Mobilization.” EDUPAX, <http://www.edupax.org/EDUPAX_english.html>.
 4. Brown SJ, Lieberman DA, Gemeny BA, Fan YC, Wilson DM, Pasta DJ (1997) Educational video game for juvenile diabetes: results of a controlled trial. Medical Informatics; 22: 77-89.
 5. Cesarone B (Feb. 1994) “Video Games and Children.” ERIC Digest; <www.eric.ed.gov>.
 6. “Children and Video Games.” (Fall 2002) The Henry J. Kaiser Family Foundation.
 7. “Computer Games Cause Brain Damage.” 20 Aug. 2001, com., 7 Mar.2005. <http://cnn.worldnews.printthis.clickability.com/pt/cpt?action=cpt&tit…>.
 8. Funk J, Hagan J Schimming J (Dec. 1999) Children and Electronic Games: A Comparison of Parents’ and Children’s Perceptions of Children’s Habits and Preferences in a United States Sample. Psychological Reports; 85: 883-888.
 9. Hogarth M (Mar 1995) We are What We Watch: Challenging Sexism and Violence in the Media. Child and Family Canada, 21 Mar. 2005, <http://64.233.187.104/search?=cache:HSSIXgSZovUJ:www.cfc-efc.ca//docs/vanif/000000>.
 10. Hulett JB (2 Feb. 2005) Parents should Buy Kids Books, not Video Games. Columbia Daily Tribune.
 11. Kronenberger WG, Mathews VP, Dunn DW, Wang Y, Wood EA, Glaque AL, et al. (2005) Media Violence Exposure and Executive Functioning in Aggressive and Control Adolescents. Journal of Clinical Psychology; 61.6 (June): 725-737.
 12. Lewis L (2003) The Biggest Game in Town, Fortune; September 2.
 13. Lynch PJ, Gentile DA, Olson AA, VanBrederode TM (Apr. 2001) The Effects of Violent Video Game Habits on Adolescent Aggressive Attitudes and Behaviors. Paper presented at the Biennial Meeting of the Society for Research in Child Development, Minneapolis.
 14. Mathews V, Kronenberger WG, Wang Y, Lurito JT, Lowe MJ, Dunn DW (May/Jun 2005) Media Violence Exposure and Frontal Lobe Activation Measured by Functional Magnetic Resonance Imaging in Aggressive Adolescents. Journal of Computer Assisted Tomography; 29(3):287-292.
 15. McVeigh T (19 Aug. 2001) Computer Games Stunt Teen Brain, The Observer International, 18Jan. 2006 <http://observer.guardian.co.uk/international/story/0,6903,539166,00.html>.
 16. Playing with Kids’ Minds? (23 Apr. 2005) Indiana University School of Medicine. <http://www.medicine.indiana.edu/iu_medicine/03_spring/articles/kidsMinds.html.>.
 17. Video Games for Health Behavior Change Research and Clinical Trials (22 Mar. 2005) University of California at Santa Barbara <http://www.comm.ucsb.edu/faculty/lieberman/>.
 18. Video Game ‘Sparked Hammer Murder(29 July 2004) CNN World, 29 Dec. 2005. <http://www.cnn.com/2004/WORLD/europe/07/29/uk.manhunt/>.
 19. Walsh D, Gentile D, VanOverbeke M (19 Dec. 2002) 7th Annual Video Game Report Card., National Institute on Media and the Family, 18 Feb. 2002 <http://216.109.124.98/search/cache?p=How+the+contentt+of+compu…>.
 20. Walsh D, Gentile D, Gleske JW, Monica CE (23 Nov. 2004) 9th Annual Video Game Report Card, National Institute on Media and the Family, 21 Mar.2005, <http://www.mediafamily.org/research/report_vgrc_2004.shtml>.
 21. Wright B (18 Feb. 2004) Sounding the Alarm on Video Game Ratingscom 18 Feb 2005

< http://cnn.technology.printthis.clickability.com/pt/cpt?action=cpt&title=CNN.com+-+Sou…>.